Klauzula niedozwolona 6060 XVII AmC 1038/13

Numer klauzuli:
6060
Data wyroku:
2015-03-27
Data wpisu:
2015-05-27
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Brak wpłaty zaliczki na poczet realizacji umowy, o której mowa w Art. 7 pkt 1 ust. 1.1 przez Kupującego, brak terminowego przedstawienia przez Kupującego Sprzedającemu źródła finansowania, o którym mowa w Art. 6 pkt 1 ust. 1.2 niniejszej umowy, lub brak pełnej zapłaty za przedmiot umowy przez Kupującego w terminie określonym w Art. 7 pkt 1 ust. 1.2 niniejszej umowy, może być traktowane przez Sprzedającego za odstąpienie Kupującego od umowy

Kolejne klauzule

2015-05-27

6059 XVII AmC 1038/13

Nie spełnienie przez Kupującego warunków podanych w pkt 1 ust. 1.1 oraz ust. 1.2 niniejszego arty...

2015-05-27

6061 XVII AmC 1263/12

Organizator zastrzega sobie prawo do (..) wcześniejszego zakończenia Promocji...