Klauzula niedozwolona 6062 XVII AmC 1490/13

Numer klauzuli:
6062
Data wyroku:
2015-04-17
Data wpisu:
2015-05-29
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub osoba pozostająca z nim w stosunku osobistym tego rodzaju, że istnieje podstawa do przyjęcia, że działa na rzecz Zamawiającego, zawrze umowę sprzedaży Nieruchomości z osobą wskazaną przez pośrednika, bez udziału Pośrednika, zobowiązany jest zapłacić Pośrednikowi karę umowną w wysokości należnej prowizji, o której mowa w par. 4 pkt 1 w terminie 14 dni od dokonania tej czynności

Kolejne klauzule

2015-05-27

6061 XVII AmC 1263/12

Organizator zastrzega sobie prawo do (..) wcześniejszego zakończenia Promocji...

2015-05-29

6063 XVII AmC 1494/13

W przypadku jeżeli nie nastąpi zawarcie notarialnej umowy przyrzeczonej Zamawiający zapłaci Poś...