Klauzula niedozwolona 6068 XVII AmC 2600/11

Numer klauzuli:
6068
Data wyroku:
2012-08-24
Data wpisu:
2015-06-12
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. [...] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji

Kolejne klauzule

2015-06-08

6067 XVII AmC 13843/12

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z dowolnym kontrahentem wyszukanym przez Firmę, osobę jemu b...

2015-06-12

6069 XVII AmC 2600/11

[…] dostarczania na żądanie [...], lecz nie częściej niż raz na 36 miesiące aktualnej wyceny...