Klauzula niedozwolona 6069 XVII AmC 2600/11

Numer klauzuli:
6069
Data wyroku:
2012-08-24
Data wpisu:
2015-06-12
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

[…] dostarczania na żądanie [...], lecz nie częściej niż raz na 36 miesiące aktualnej wyceny nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2, określającej wartość rynkową nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, dokonanej zgodnie z wymogami [...] przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez [...] lub do pokrycia kosztów sporządzania takiej wyceny zleconej przez [...]

Kolejne klauzule

2015-06-12

6068 XVII AmC 2600/11

Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłu...