Klauzula niedozwolona 6088 XVII AmC 5453/11

Numer klauzuli:
6088
Data wyroku:
2013-01-16
Data wpisu:
2015-07-09
Kategoria UOKiK:
Treść:

Nie później niż trzy Okresy Rozliczeniowe przed upływem Okresu Podstawowego (lub odpowiednio danego Okresu Dodatkowego). Abonent jest uprawniony do złożenia oświadczenia na piśmie, iż wyraża wolę, aby Umowa Abonencka wygasła z ostatnim dniem Okresu Podstawowego (lub odpowiednio danego Okresu Dodatkowego)

Kolejne klauzule

2015-07-09

6087 XVII AmC 5453/11

W przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy Abonenckiej, Abonent jest zobowiązany do zwrotu...

2015-07-09

6089 XVII AmC 48/15

Do obowiązków Odbiorcy należy: (…) 2) uzyskanie w czasie umożliwiającym terminowe wykonanie P...