Klauzula niedozwolona 6089 XVII AmC 48/15

Numer klauzuli:
6089
Data wyroku:
2015-04-09
Data wpisu:
2015-07-09
Kategoria UOKiK:
Treść:

Do obowiązków Odbiorcy należy: (…) 2) uzyskanie w czasie umożliwiającym terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, zgód w formie pisemnego oświadczenia (wg wzoru PG) właścicieli innych nieruchomości, jeśli ze względu na techniczne uwarunkowania przyłączenia do sieci gazowej istnieje konieczność przeprowadzenia przyłącza i sieci gazowej przez nieruchomości tych właścicieli. PG może zwolnić Odbiorcę z tego obowiązku, jeżeli w toku czynności projektowych uzyskało konieczne zgody

Kolejne klauzule

2015-07-09

6088 XVII AmC 5453/11

Nie później niż trzy Okresy Rozliczeniowe przed upływem Okresu Podstawowego (lub odpowiednio dan...

2015-07-09

6090 XVII AmC 48/15

Odbiorca zobowiązuje się ponadto do nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości (uzyskania zgody...