Klauzula niedozwolona 6090 XVII AmC 48/15

Numer klauzuli:
6090
Data wyroku:
2015-04-09
Data wpisu:
2015-07-09
Kategoria UOKiK:
Treść:

Odbiorca zobowiązuje się ponadto do nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości (uzyskania zgody właściciela), na której znajduje się przyłączany obiekt w celu przyszłej eksploatacji sieci gazowej, przyłącza, urządzenia pomiarowego lub redukcyjno-pomiarowego oraz innych urządzeń towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego działania przyłącza i sieci gazowej

Kolejne klauzule

2015-07-09

6089 XVII AmC 48/15

Do obowiązków Odbiorcy należy: (…) 2) uzyskanie w czasie umożliwiającym terminowe wykonanie P...

2015-07-09

6091 XVII AmC 1136/13

STRONY zgodnie ustalają, że w przypadku nieodebrania faktury, o której mowa w § 3 ust. 1 przez K...