fb

Klauzula niedozwolona 6091 XVII AmC 1136/13

Numer klauzuli:
6091
Data wyroku:
2015-03-23
Data wpisu:
2015-07-09
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

STRONY zgodnie ustalają, że w przypadku nieodebrania faktury, o której mowa w § 3 ust. 1 przez KUPUJĄCEGO, w terminie 14 dni od doręczenia pisemnego wezwania wysyłanego przez SPRZEDAWCĘ listem poleconym na podany w niniejszej umowie adres, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń

Kolejne klauzule

2015-07-09

6090 XVII AmC 48/15

Odbiorca zobowiązuje się ponadto do nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości (uzyskania zgody...

2015-07-09

6092 XVII AmC 1139/13

Jeżeli samochód o specyfikacji określonej w niniejszej umowie nie będzie mógł być dostarczony...