Klauzula niedozwolona 6098 XVII AmC 15115/13

Numer klauzuli:
6098
Data wyroku:
2015-06-09
Data wpisu:
2015-07-16
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji itd.) - ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia przez sklep

Kolejne klauzule

2015-07-15

6097 XVII AmC 15117/13

Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposó...

2015-07-22

6099 XVII AmC 1922/13

W przypadku, gdy Zamawiający odmówi zawarcia umowy objętej zleceniem z osobą wskazaną przez Po...