Klauzula niedozwolona 6100 XVII AmC 14878/13

Numer klauzuli:
6100
Data wyroku:
2015-06-16
Data wpisu:
2015-08-03
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Niesporządzenie przez Kupującego protokołu szkody wg postanowień określonych w pkt. 6 jest równoznaczne z akceptacją dostarczonego produktu i nie może być pdostawą do zgłoszenia przez Kupującego zastrzeżeń z tytułu niezgodności dostarczonego produktu z przedmiotem sprzedaży, uszkodzenia, niekompletności produktu i/lub uszkodzenia przesyłki powstałej podczas transportu

Kolejne klauzule

2015-07-22

6099 XVII AmC 1922/13

W przypadku, gdy Zamawiający odmówi zawarcia umowy objętej zleceniem z osobą wskazaną przez Po...

2015-08-03

6101 XVII AmC 3667/13

Składając reklamację Kupujący powinien dostarczyć reklamowany Towar należycie zapakowany, wraz...