Klauzula niedozwolona 6101 XVII AmC 3667/13

Numer klauzuli:
6101
Data wyroku:
2015-06-15
Data wpisu:
2015-08-03
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Składając reklamację Kupujący powinien dostarczyć reklamowany Towar należycie zapakowany, wraz z wszelkimi dokumentami wydanymi przy zakupie Towaru

Kolejne klauzule

2015-08-03

6100 XVII AmC 14878/13

Niesporządzenie przez Kupującego protokołu szkody wg postanowień określonych w pkt. 6 jest rów...

2015-08-03

6102 XVII AmC 37/15

Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy jeżeli znacząco zalega z opłatą...