Klauzula niedozwolona 6119 XVII AmC 3506/13

Numer klauzuli:
6119
Data wyroku:
2015-03-19
Data wpisu:
2015-09-03
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

W przypadku niedotrzymania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 [Kredytobiorca w całym okresie kredytowania ma dotrzymywać warunki uprawniające go - jako Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego nr…, prowadzonego przez [...] do korzystania z obsługi w ramach programu bankowości osobistej [...],prywatnej [...], określonych w umowie o prowadzenie tego rachunku], przez okres 6-ciu miesięcy, [...] dostosuje wysokość marży/oprocentowania do obowiązującej w [...] oferty standardowej

Kolejne klauzule

2015-09-03

6118 XVII AmC 3506/13

[...] może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia, że informacje podane we ...

2015-09-03

6120 XVII AmC 3506/13

Ze względu na to, że umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość w przypadku, gdy wielkoś...