Klauzula niedozwolona 6121 XVII AmC 3506/13

Numer klauzuli:
6121
Data wyroku:
2015-03-19
Data wpisu:
2015-09-03
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dostarczenia do [...] informacji i dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej w trakcie trwania umowy w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek: 1) wystapienia zaległości w spłacie przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wobec [...], innych banków, lub instytucji finansowych

Kolejne klauzule

2015-09-03

6120 XVII AmC 3506/13

Ze względu na to, że umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość w przypadku, gdy wielkoś...

2015-09-03

6122 XVII AmC 2615/14

Marża Banku ulega zmianie w przypadku nałożenia na Bank, przez przepisy prawa powszechnie obowią...