Klauzula niedozwolona 6122 XVII AmC 2615/14

Numer klauzuli:
6122
Data wyroku:
2015-05-26
Data wpisu:
2015-09-03
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Marża Banku ulega zmianie w przypadku nałożenia na Bank, przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, obowiązku tworzenia/odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z udzielenia przez Bank Kredytu. Zmiana może być dokonana proporcjonalnie do zmian wprowadzonych ww. przepisami

Kolejne klauzule

2015-09-03

6121 XVII AmC 3506/13

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dostarczenia do [...] informacji i dokumentów niezbędnych do ...

2015-09-04

6123 XVII AmC 15193/13

Z tego wynika, że koszty transportu związane z transakcją pokrywa nabywca, który zrezygnował ze...