fb

Klauzula niedozwolona 6125 XVII AmC 1391/14

Numer klauzuli:
6125
Data wyroku:
2015-05-19
Data wpisu:
2015-09-04
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

W przypadku rozwiązania umowy na wyłączność w związku ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy przez którąś ze stron lub na podstawie zgodnych oświadczeń stron (pkt 7) lub nie dotrzymania warunków wyłączności (zawarcie Umowy pośrednictwa z innym biurem w okresie związania Umową), Pośrednikowi należy się wynagrodzenie za związane z kosztami czynności podjęte zanim doszło do rozwiązania umowy: a) według rachunku za czynności wymienione w pkt 3 b) w kwocie ryczałtowej brutto 3000,00, słownie: trzy tysiące złotych

Kolejne klauzule

2015-09-04

6124 XVII AmC 2030/14

W przypadku rozpoznania przez Sprzedającego, iż towary promocyjne zakupione w cenie 1 zł znajduj...

2015-09-04

6126 XVII AmC 2990/14

Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony z potr...