fb

Klauzula niedozwolona 6126 XVII AmC 2990/14

Numer klauzuli:
6126
Data wyroku:
2015-05-12
Data wpisu:
2015-09-04
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony z potrąceniem 20% ceny brutto bilet (zapłaconej należności). Zwrot musi być zgłoszony najpóźniej 24 godz. przed terminem wyjazdu. Zwrot należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza ZWROTY na naszej stronie internetowej [...]. Pieniądze są zwracane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia zwrotu. Bilety w cenie do 10 złotych nie podlegają zwrotowi

Kolejne klauzule

2015-09-04

6125 XVII AmC 1391/14

W przypadku rozwiązania umowy na wyłączność w związku ze złożeniem oświadczenia o wypowiedz...