Klauzula niedozwolona 6129 XVII AmC 2990/14

Numer klauzuli:
6129
Data wyroku:
2015-05-12
Data wpisu:
2015-09-04
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] nie odpowiada za szkodę jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportu chyba, że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika. Z uwzględnieniem powyższych postanowień [...] nie odpowiada m.in. za opóźnienia autobusu, wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne, pożary lub uszkodzenia dworców autobusowych, zastosowanie się do żądań policji, śmierć lub wypadek na drodze, akty wandalizmu i terroru, zamknięcie drogi, objazdy, awarię autobusu.

Kolejne klauzule

2015-09-04

6128 XVII AmC 2990/14

Reklamacje z tytułu niesłusznie zaksięgowanych transakcji z karty klienta należy składać bezpo...

2015-09-04

6130 XVII AmC 31241/13

Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, g...