Klauzula niedozwolona 6133 XVII AmC 31239/13

Numer klauzuli:
6133
Data wyroku:
2015-06-30
Data wpisu:
2015-09-04
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (pokwitowanie)

Kolejne klauzule

2015-09-04

6132 XVII AmC 31239/13

Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie gdy p...

2015-09-04

6134 XVII AmC 1020/13

Opłata administracyjna za każdą szkodę likwidowaną w ciężar polisy Auto-Casco 1000,00...