Klauzula niedozwolona 6144 XVII AmC 1023/13

Numer klauzuli:
6144
Data wyroku:
2014-04-10
Data wpisu:
2015-09-25
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do dnia odzyskania przez Przejmującego wierzytelności określonych w § 2 Umowy i końcowego rozliczenia się między stronami

Kolejne klauzule

2015-09-25

6143 XVII AmC 59/15

W przypadkach losowych takich jak wypadek, czy ciężka choroba uniemożliwiająca ukończenie kursu...

2015-09-25

6145 XVII AmC 1023/13

Powierzający może wypowiedzieć umowę po 90 dniach od daty podpisania umowy z zachowaniem trzydzi...