Klauzula niedozwolona 6145 XVII AmC 1023/13

Numer klauzuli:
6145
Data wyroku:
2014-04-10
Data wpisu:
2015-09-25
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Powierzający może wypowiedzieć umowę po 90 dniach od daty podpisania umowy z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia

Kolejne klauzule

2015-09-25

6144 XVII AmC 1023/13

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do dnia odzyskania przez Przejmującego wierzytelności...

2015-09-25

6146 XVII AmC 1023/13

W przypadku odstąpienia przez Powierzającego od umowy przed upływem 90 dni od daty podpisania Umo...