Klauzula niedozwolona 6147 XVII AmC 1023/13

Numer klauzuli:
6147
Data wyroku:
2014-04-10
Data wpisu:
2015-09-25
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Powierzający zobowiązany jest do każdorazowego informowania o rozmowach, korespondencji z Dłużnikiem, a w szczególności o wpłatach dokonanych przez Dłużnika. W przypadku uregulowania wierzytelności, tj. zapłaty bezpośrednio na konto Powierzającego lub rozliczenia w innej formie niż pieniężna, Powierzający zobowiązuje się niezwłocznie przelać prowizję nie później niż w terminie tygodnia od otrzymania wierzytelności lub należności w innej formie przelać prowizję na konto Przejmującego

Kolejne klauzule

2015-09-25

6146 XVII AmC 1023/13

W przypadku odstąpienia przez Powierzającego od umowy przed upływem 90 dni od daty podpisania Umo...

2015-09-25

6148 XVII AmC 1023/13

Za przyjęcie sprawy do windykacji Powierzający zobowiązuje się uiścić opłatę 3200 zł płatn...