Klauzula niedozwolona 6148 XVII AmC 1023/13

Numer klauzuli:
6148
Data wyroku:
2014-04-10
Data wpisu:
2015-09-25
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Za przyjęcie sprawy do windykacji Powierzający zobowiązuje się uiścić opłatę 3200 zł płatną na konto Przejmującego w dniu podpisania Umowy. Opłata za przyjęcie sprawy do windykacji nie podlega zwrotowi

Kolejne klauzule

2015-09-25

6147 XVII AmC 1023/13

Powierzający zobowiązany jest do każdorazowego informowania o rozmowach, korespondencji z Dłużn...

2015-09-25

6149 XVII AmC 1023/13

Przejmujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach, gdy Powierzający ...