Klauzula niedozwolona 6149 XVII AmC 1023/13

Numer klauzuli:
6149
Data wyroku:
2014-04-10
Data wpisu:
2015-09-25
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Przejmujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach, gdy Powierzający celowo zataił informacje dotyczące wierzytelności, które zniekształcają cel powierniczego przelewu lub z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia gdy wykorzystał wszystkie dostępne mu możliwości aby wierzytelność odzyskać

Kolejne klauzule

2015-09-25

6148 XVII AmC 1023/13

Za przyjęcie sprawy do windykacji Powierzający zobowiązuje się uiścić opłatę 3200 zł płatn...

2015-09-25

6150 XVII AmC 1023/13

Strony wspólnie ustalają, iż dalsze działania w przedmiotowej sprawie są nader kosztowne i co z...