Klauzula niedozwolona 6153 XVII AmC 2109/13

Numer klauzuli:
6153
Data wyroku:
2015-07-09
Data wpisu:
2015-09-28
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Dla Stron wiążąca jest cena ustalona przez Sprzedawcę w dniu odbioru pojazdu

Kolejne klauzule

2015-09-28

6152 XVII AmC 2108/13

Cena pojazdu określona w Umowie może zostać podwyższona, jeżeli zmieni się jeden z określonyc...

2015-09-28

6154 XVII AmC 2110/13

Zmiana ceny zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu nie stanowi zmiany Umowy...