Klauzula niedozwolona 6156 XVII AmC 2112/13

Numer klauzuli:
6156
Data wyroku:
2015-07-16
Data wpisu:
2015-09-28
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W takim przypadku Sprzedawca uprawniony jest do zatrzymania zaliczki, o której mowa w Art.4 ust. 3 Ogólnych Warunków, bez powstania z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń Kupującego

Kolejne klauzule

2015-09-28

6155 XVII AmC 2111/13

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego wyłącznie za straty rzeczywiste (damnum emergens) wynikają...

2015-10-05

6157 XVII AmC 9139/12

Towar bez wcześniejszego oświadczenia ze strony Kupującego nie będzie odbierany...