Klauzula niedozwolona 6155 XVII AmC 2111/13

Numer klauzuli:
6155
Data wyroku:
2015-07-16
Data wpisu:
2015-09-28
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego wyłącznie za straty rzeczywiste (damnum emergens) wynikające z rażącego niedbalstwa Sprzedawcy, do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 50% ceny pojazdu zapłaconej przez Kupującego z zastrzeżeniem postanowień Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa

Kolejne klauzule

2015-09-28

6154 XVII AmC 2110/13

Zmiana ceny zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu nie stanowi zmiany Umowy...

2015-09-28

6156 XVII AmC 2112/13

W takim przypadku Sprzedawca uprawniony jest do zatrzymania zaliczki, o której mowa w Art.4 ust. 3 ...