fb

Klauzula niedozwolona 6167 XVII AmC 3061/14

Numer klauzuli:
6167
Data wyroku:
2015-08-28
Data wpisu:
2015-10-13
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby firmy [...]

Kolejne klauzule

2015-10-13

6166 XVII AmC 40201/13

Prowizja POŚREDNIKA za usługę określoną w § 2 wynosi …… plus 23% VAT (słownie: ……… ...

2015-10-16

6168 XVII AmC 19333/13

Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na tle realizacji umowy, strony będą starały się załatw...