Klauzula niedozwolona 6170 XVII AmC 1780/13

Numer klauzuli:
6170
Data wyroku:
2015-08-10
Data wpisu:
2015-10-16
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Wypowiedzenie lub odstąpienie przez Zamawiającego stanie się skuteczne pod warunkiem, że przed jego dokonaniem Zamawiający nie uzyskał od Pośrednika danych osoby (bądź podmiotu), która w ciągu 12 miesięcy następujących po dacie złożenia Pośrednikowi oświadczenia o wypowiedzeniu bądź odstąpieniu od niniejszej umowy zawarła z Zamawiającym umowę przedwstępną, zobowiązującą bądź rozporządzającą przenoszącą prawa do przedmiotowej Nieruchomości; warunek ten - w razie ziszczenia się - będzie mieć moc wsteczną

Kolejne klauzule

2015-10-16

6169 XVII AmC 32496/13

[...] nie odpowiada także za szkody powstałe: podczas normalnej eksploatacji pojazdu (wynikające ...

2015-10-16

6171 XVII AmC 1393/14

Opłata za ponowne aktywowanie usług po odłączeniu, o którym mowa w punkcie XVII.15 określona j...