fb

Klauzula niedozwolona 6169 XVII AmC 32496/13

Numer klauzuli:
6169
Data wyroku:
2015-06-25
Data wpisu:
2015-10-16
Kategoria UOKiK:
Treść:

[...] nie odpowiada także za szkody powstałe: podczas normalnej eksploatacji pojazdu (wynikające z naturalnego zużycia) lub spowodowane wstrząsami na nierównościach dróg albo będące następstwem korozji lub wad fabrycznych, a także będącymi następstwem nienależycie przeprowdzonych wcześniejszych napraw

Kolejne klauzule

2015-10-16

6168 XVII AmC 19333/13

Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na tle realizacji umowy, strony będą starały się załatw...

2015-10-16

6170 XVII AmC 1780/13

Wypowiedzenie lub odstąpienie przez Zamawiającego stanie się skuteczne pod warunkiem, że przed j...