Klauzula niedozwolona 6176 XVII AmC 7012/13

Numer klauzuli:
6176
Data wyroku:
2015-08-27
Data wpisu:
2015-10-16
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sprzedawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu informacji do Klienta spowodowanymi zdarzeniami niezależnymi od Sprzedawcy, a umiemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego [...].pl, mającymi charakter siły wyższej, w szczególności w wyniku: braku transmisji, nieprawidłowej transmisji, opóźnienia lub przerwy w świadczeniu usług, wybuchu wojny, huraganu, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, strajku, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej oraz innych zdarzeń

Kolejne klauzule

2015-10-16

6175 XVII AmC 7014/13

Mimo dołożenia należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.[...].pl mogą się pojawić...

2015-10-19

6177 XVII AmC 16620/13

Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Kupującego poprzez kliknięcie w lin...