Klauzula niedozwolona 6179 XVII AmC 12721/12

Numer klauzuli:
6179
Data wyroku:
2014-11-18
Data wpisu:
2015-10-19
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W przypadku niewywiązania się z warunków niniejszej umowy i powstania zobowiązania po stronie Najemcy, Najemca ponosi koszty windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajętą przez Wynajmującego Kancelarię

Kolejne klauzule

2015-10-19

6178 XVII AmC 16612/13

W celu złożenia reklamacji należy dostarczyć na adres Sprzedającego reklamowany towar oraz nast...

2015-11-05

6180 XVII AmC 5953/13

Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z procedurami stosowanymi przez producentów lub dos...