Klauzula niedozwolona 6180 XVII AmC 5953/13

Numer klauzuli:
6180
Data wyroku:
2015-08-20
Data wpisu:
2015-11-05
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z procedurami stosowanymi przez producentów lub dostawców Towarów podlegających reklamacji, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od ich wpłynięcia

Kolejne klauzule

2015-10-19

6179 XVII AmC 12721/12

W przypadku niewywiązania się z warunków niniejszej umowy i powstania zobowiązania po stronie Na...

2015-11-05

6181 XVII AmC 6565/13

Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez popr...