Klauzula niedozwolona 6181 XVII AmC 6565/13

Numer klauzuli:
6181
Data wyroku:
2015-08-20
Data wpisu:
2015-11-05
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę. Wadliwy towar z kompletem dokumentów należy odesłać tą samą firmą kurierską na adres Sklepu. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez Firmę jest wpisanie na liście przewozowym, w polu WARTOŚĆ ZADEKLAROWANA, ceny zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane przez nasz magazyn

Kolejne klauzule

2015-11-05

6180 XVII AmC 5953/13

Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z procedurami stosowanymi przez producentów lub dos...

2015-11-05

6182 XVII AmC 6264/13

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej Cenie. Koszty prowizji z tytułu zwrotu Ceny oraz koszt odesła...