Klauzula niedozwolona 6194 XVII AmC 5637/11

Numer klauzuli:
6194
Data wyroku:
2013-03-19
Data wpisu:
2015-11-23
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Kredytobiorca udziela Bankowi upoważnienia do badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej oraz do zasięgania informacji dotyczących Kredytobiorcy u pracodawcy Kredytobiorcy. W tym zakresie Kredytobiorca wyraża zgodę na ujawnienie Bankowi przez każdoczesnego pracodawcę Kredytobiorcy danych, w tym danych osobowych związanych z faktem zatrudnienia u tegoż pracodawcy

Kolejne klauzule

2015-11-23

6193 XVII AmC 5637/11

W przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nastąpiło zmniejszenie wartości ustano...

2015-11-23

6195 XVII AmC 5637/11

Za wykonanie czynności związanych z udzieleniem i obsługą kredytu Bank pobiera prowizję i opła...