Klauzula niedozwolona 6195 XVII AmC 5637/11

Numer klauzuli:
6195
Data wyroku:
2013-03-19
Data wpisu:
2015-11-23
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Za wykonanie czynności związanych z udzieleniem i obsługą kredytu Bank pobiera prowizję i opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych dostępnej w jednostkach Banku

Kolejne klauzule

2015-11-23

6194 XVII AmC 5637/11

Kredytobiorca udziela Bankowi upoważnienia do badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy przez ca...

2015-11-23

6196 XVII AmC 5637/11

Bank zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, przy zaistnieniu przynajmniej...