Klauzula niedozwolona 6196 XVII AmC 5637/11

Numer klauzuli:
6196
Data wyroku:
2013-03-19
Data wpisu:
2015-11-23
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Bank zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, przy zaistnieniu przynajmniej jednej z wymienionych niżej przyczyn: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść niniejszego Regulaminu, 2) zmiany oferty Banku, w tym rezygnacji z oferowania usług, których dotyczy niniejszy Regulamin, 3) dostosowania do najlepszych krajowych i międzynarodowych praktyk na rynku bankowym, 4) przekształceń organizacyjnych w Banku

Kolejne klauzule

2015-11-23

6195 XVII AmC 5637/11

Za wykonanie czynności związanych z udzieleniem i obsługą kredytu Bank pobiera prowizję i opła...

2015-11-24

6197 XVII AmC 12476/13

Przesłanie informacji o wadliwym asortymencie powinno nastąpić nie później, niż w terminie 3 d...