Klauzula niedozwolona 6209 XVII AmC 26192/13

Numer klauzuli:
6209
Data wyroku:
2015-09-23
Data wpisu:
2015-12-04
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na prowadzenie w przedmiocie niniejszej umowy czynności upominawczych i windykacyjnych, których kosztami zostanie obciążony. W dniu zawarcia umowy koszty te wynoszą maksymalnie 60 zł, na którą to kwotę składają się: opłaty za wysłanie upomnień SMS (3x5,00 zł), wysyłanie upomnień drogą elektroniczną (3x5,00 zł), wysyłanie wezwania listem poleconym, dokonywane w 30 dniu od ostatniego dnia okresu pożyczki (30,00 zł).

Kolejne klauzule

2015-12-07

6210 XVII AmC 9135/12

Zwalniam [...] z wszelkiej odpowiedzialności za oświadczenia, czyny lub zaniedbania Niezależnego ...