Klauzula niedozwolona 6210 XVII AmC 9135/12

Numer klauzuli:
6210
Data wyroku:
2013-08-22
Data wpisu:
2015-12-07
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Zwalniam [...] z wszelkiej odpowiedzialności za oświadczenia, czyny lub zaniedbania Niezależnego Przedstawiciela

Kolejne klauzule

2015-12-04

6209 XVII AmC 26192/13

Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na prowadzenie w przedmiocie niniejszej um...

2015-12-07

6211 XVII AmC 9135/12

Zdarzenia wykraczające poza naszą kontrolę i zdarzenia, w których [...] nie może zasadnie przew...