Klauzula niedozwolona 6211 XVII AmC 9135/12

Numer klauzuli:
6211
Data wyroku:
2013-08-22
Data wpisu:
2015-12-07
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Zdarzenia wykraczające poza naszą kontrolę i zdarzenia, w których [...] nie może zasadnie przewidzieć przy zastosowaniu należytej staranności, takie jak awarie lub nadmierne obciążenie sieci przez [...] lub innych dostawców telekomunikacyjnych, wyłączenia zasilania, złe warunki atmosferyczne, działania władz lub akcje pracownicze, a także zdarzenia losowe mogą jednak czasami uniemożliwić nam świadczenie usług. Powyższe określa się jako zdarzenia siły wyższej. W takich przypadkach [...] nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub wady, a klient wciąż jest odpowiedzialny za dokonanie płatności za swoje Usługi [...]

Kolejne klauzule

2015-12-07

6210 XVII AmC 9135/12

Zwalniam [...] z wszelkiej odpowiedzialności za oświadczenia, czyny lub zaniedbania Niezależnego ...

2015-12-07

6212 XVII AmC 9135/12

Klient ponosi odpowiedzialność za połączenia na numery specjalne, premiowe, międzynarodowe, naw...