Klauzula niedozwolona 6237 VI ACa 1114/13

Numer klauzuli:
6237
Data wyroku:
2014-04-10
Data wpisu:
2016-01-21
Kategoria UOKiK:
Treść:

Świadczenie z tytułu hospitalizacji przysługuje maksymalnie za okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Kolejne klauzule

2016-01-21

6236 XVII AmC 15060/13

Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się obuwia, (…) zniszczenie lub zagubienie elemen...

2016-01-22

6238 XVII AmC 13939/12

Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkac...