Klauzula niedozwolona 6238 XVII AmC 13939/12

Numer klauzuli:
6238
Data wyroku:
2014-08-26
Data wpisu:
2016-01-22
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą

Kolejne klauzule

2016-01-21

6237 VI ACa 1114/13

Świadczenie z tytułu hospitalizacji przysługuje maksymalnie za okres 90 (dziewięćdziesięciu) d...

2016-01-22

6239 XVII AmC 13941/12

Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkac...