Klauzula niedozwolona 6239 XVII AmC 13941/12

Numer klauzuli:
6239
Data wyroku:
2014-08-26
Data wpisu:
2016-01-22
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą

Kolejne klauzule

2016-01-22

6238 XVII AmC 13939/12

Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkac...

2016-01-22

6240 XVII AmC 10956/12

Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn z zachowaniem 3-miesięcznego okresu w...