Klauzula niedozwolona 6244 XVII AmC 30055/13

Numer klauzuli:
6244
Data wyroku:
2015-11-19
Data wpisu:
2016-01-25
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

[...] zrzeka się prawa dochodzenia roszczeń na rzecz adresata w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. (…) Oznacza to, że [...] nie ponosi odpowiedzialności za szkody (…)

Kolejne klauzule

2016-01-25

6243 XVII AmC 13940/12

Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkac...

2016-01-25

6245 XVII AmC 30053/13

Osoba rejestrująca się w sklepie internetowym [...] wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości ema...