Klauzula niedozwolona 6245 XVII AmC 30053/13

Numer klauzuli:
6245
Data wyroku:
2015-11-26
Data wpisu:
2016-01-25
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Osoba rejestrująca się w sklepie internetowym [...] wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości email związanych z informacjami o promocjach i nowościach oraz wiadomości niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej między usługobiorcą, a usługodawcą

Kolejne klauzule

2016-01-25

6244 XVII AmC 30055/13

[...] zrzeka się prawa dochodzenia roszczeń na rzecz adresata w przypadku niewykonania lub nienale...

2016-01-25

6246 XVII AmC 30046/13

Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w formularzu produktu w ciągu 7 dni kalendarzow...