Klauzula niedozwolona 6246 XVII AmC 30046/13

Numer klauzuli:
6246
Data wyroku:
2015-11-26
Data wpisu:
2016-01-25
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w formularzu produktu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu. Niedostarczenie przez Klienta zwracanego produktu w terminie 7 dni powoduje wycofanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Kolejne klauzule

2016-01-25

6245 XVII AmC 30053/13

Osoba rejestrująca się w sklepie internetowym [...] wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości ema...

2016-01-25

6247 XVII AmC 30522/13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego...