fb

Klauzula niedozwolona 6289 XVII AmC 3085/14

Numer klauzuli:
6289
Data wyroku:
2015-11-10
Data wpisu:
2016-03-01
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Kupujący zobowiązuje się do uiszczenia ceny obowiązującej w dniu sprzedaży (fakturowania) samochodu, o ile kwota ta nie różni się od ceny podanej w Zamówieniu o więcej niż 3% jej wartości

Kolejne klauzule

2016-03-01

6288 XVII AmC 3092/14

brak zapłaty całości ceny (…) w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru - o i...

2016-03-01

6290 XVII AmC 3095/14

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporz...