Klauzula niedozwolona 6288 XVII AmC 3092/14

Numer klauzuli:
6288
Data wyroku:
2015-11-10
Data wpisu:
2016-03-01
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

brak zapłaty całości ceny (…) w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru - o ile strony nie uzgodnią innego terminu - stanowi podstawę do uznania przez Sprzedającego zamówienia za zerwane przez Kupującego, ze skutkiem jak w pkt. 9 z zastrzeżeniem, że z zaliczki potrącoe zostaną koszty składowania i ubezpieczenia pojazdu.

Kolejne klauzule

2016-03-01

6287 XVII AmC 28314/13

W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o ko...

2016-03-01

6289 XVII AmC 3085/14

Kupujący zobowiązuje się do uiszczenia ceny obowiązującej w dniu sprzedaży (fakturowania) samo...