fb

Klauzula niedozwolona 6287 XVII AmC 28314/13

Numer klauzuli:
6287
Data wyroku:
2015-03-13
Data wpisu:
2016-03-01
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Kolejne klauzule

2016-03-01

6288 XVII AmC 3092/14

brak zapłaty całości ceny (…) w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru - o i...