Klauzula niedozwolona 6294 XVII AmC 11051/12

Numer klauzuli:
6294
Data wyroku:
2013-06-11
Data wpisu:
2016-03-01
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W nadzwyczajnych okolicznościach uniemożliwiających Sprzedawcy dostarczenie Kupującemu zamówionego samochodu, do dnia odbioru samochodu Sprzedawca może odstąpić od wykonania niniejszej Umowy, poprzez pisemne oświadczenie Sprzedawcy doręczone Kupującemu osobiście lub listem poleconym

Kolejne klauzule

2016-03-01

6293 XVII AmC 11800/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez in...

2016-03-02

6295 XVII AmC 11804/12

Użytkownik może zwrócić się do [...] z wnioskiem o rekompensatę w wysokości kwoty, za jaką U...