Klauzula niedozwolona 6295 XVII AmC 11804/12

Numer klauzuli:
6295
Data wyroku:
2014-05-22
Data wpisu:
2016-03-02
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Użytkownik może zwrócić się do [...] z wnioskiem o rekompensatę w wysokości kwoty, za jaką Usługa została kupiona poprzez [...], do której to kwoty ograniczona jest całkowita odpowiedzialność [...] z tytułu braku zrealizowania przez Partnera lub [...] zobowiązań umownych czy ustawowych wobec Użytkownika

Kolejne klauzule

2016-03-01

6294 XVII AmC 11051/12

W nadzwyczajnych okolicznościach uniemożliwiających Sprzedawcy dostarczenie Kupującemu zamówion...

2016-03-02

6296 XVII AmC 32079/13

§5- Reklamacje i zwroty 4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli bę...